OFERTA USŁUG KSIĘGOWYCH

Przedstawiamy Państwu propozycję współpracy w zakresie usług księgowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości zarządczej i finansowej.

Obsługujemy firmy o zróżnicowanym zakresie działania tj. począwszy od firm produkcyjnych poprzez usługowe do handlowych włącznie. Obsługę firm prowadzimy w oparciu o najnowsze , sprawdzone oprogramowanie gwarantujące poprawność i rzetelność dokonywanych rozliczeń oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych.

Gwarantujemy zachowanie całkowitej poufności w zakresie wszelkich informacji dotyczących naszych Klientów, zarówno w czasie realizowanej współpracy, jak i po jej zakończeniu.

Szanując Państwa czas, bieżące kontakty ograniczamy do niezbędnego minimum, jednak zawsze służymy pomocą.

Wszelkie sprawy związane z instytucjami państwowymi (ZUS, Urząd Skarbowy, GUS) pozostawcie Państwo nam-załatwimy je w Państwa imieniu.

Posiadamy uprawnienia Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jesteśmy również, zgodnie z obowiązującymi przepisami ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami rachunkowo-księgowymi.

Ubezpieczenie to zapewnia Państwu pełne bezpieczeństwo korzystania z naszych usług

Biuro rachunkowe „ATENA” specjalizuje się w obsłudze małych i średnich firm w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencja podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe  (księgi główne, pomocnicze, ewidencje środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług);
 • rozliczenie właścicieli;
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Obsługa kadrowo płacowa

Sporządzanie:

 • lista płac;
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
 • deklaracji ZUS;
 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT  4);
 • deklaracji PFRON;
 • przekazywanie droga elektroniczna dokumentów ZUS;
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia;
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP;
 • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych

Rejestracje działalności gospodarczej

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza;
 • spółki cywilne;
 • spółki osobowe;
 • spółki partnerskie

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą